【วีดีโอ】การบรรจุก๊าซหุงต้มลงถังก๊าซขนาด 15 กก. ที่โรงบรรจุก๊าซไตรรัตน์ จ.น่าน

Suppachai Energy เผยแพร่ภาพการบรรจุก๊าซหุงต้มลงถังก๊าซขนาด 15 กก.ที่โรงบรรจุก๊าซไตรรัตน์วัฒนา จ.น่าน โดยใช้เครื่องชั่งบรรจุก๊าซของ Suppachai Energy.