【วีดีโอ】DEC A DAY : ประเภทของกระทะกับการปรุงอาหาร

กระทะถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ในการประกอบอาหาร แต่ด้วยความหลากหลายของวัสดุที่ใช้ทำกระทะในปัจจุบัน …